Skip to main content

KMU VP for Southern Mindanao, tinangkang paslangin ngayong umaga

2006/09/12 - 3:25pm

KINONDENA ng militanteng Kilusang Mayo Uno (KMU) ang tangkang pagpaslang kay KMU Vice-chairman for Southern Mindanao Omar Bantayan ngayong umaga ng tatlong armadong kalalakihang hinihinalang mga militar.

Ayon kay Bantayan, kaninang 10:00 ng umaga, tatlong armadong kalalakihan ang nasa gate ng kanyang tinitirhan sa Bgy. Ubalde, Jasmin St., Ra Castillo Davao City at hinihintay siyang lumabas nito papunta sa isang meeting.

Isang kasama ni Bantayan ang naunang lumabas ng bahay at napansin niya ang tatlong armadong kalalakihan. Dahil dito, muling bumalik ang kasama ni Bantayan at sinabihan siyang huwag na munang umalis habang nasa paligid ang tatlong armadong kalalakihan.

Nagtagal pa ang tatlong kalalakihan ang ilang minuto sa paligid ng bahay ni Bantayan at malapit sa highway. Umalis raw ang mga ito ngunit bumalik ilang minuto lamang. Sinamantala naman ng naalarmang kapitbahay ni Bantayan na itakas ang lider-manggagawa nang umalis ang tatlong armadong kalalakihan.

Nasa isang ligtas na lugar na si Bantayan habang sinusulat ito. Naireport na rin niya ang insidente kay Meyor Rodrigo Duterte na nagpadala ng ng isang tim ng mga pulis sa lugar kung saan pinagtangkaan ang buhay ni Bantayan.

Si Omar Bantrayan ay isa sa tinatawag na "Davao 8" walong lider at personalidad ng mga progresibong organisasyon na idinawit sa kasong rebelyon na isinampa laban kay Bayan Muna Rep. Joel Virador. Ang ama ni Bantayan na si Oscar Bantayan, dating lider-manggagawa rin sa Mindanao at dating National Council member ng KMU ay pinaslang noong Oktubre 1988.

Mariing kinondena ni Prestoline Suyat, Tagapagsalita ng KMU ang tangkang paspaslang kay Bantayan. " Walang sinumang mananakit at papaslang sa aming mga naglilingkod sa mahihirap at mga manggagawa kundi ang mga utak-pulbura tulad ni GMA at kanyang mga alipores. Kahit nasa ibang bansa siya at kunwaring nireresolba ang mga political killings, namamayagpag naman ang kanyang mga death squads. Hindi namin mapapatawad ang gubyernong Arroyo kapag may mga lider-manggagawa at karaniwang obrero na kanilang papaslangin habang ginugutom, inaapi at pinagsasamantalahan na nga nila, " sabi ni Suyat.

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments