Skip to main content

KMU condemns Aquino government’s acts of insincerity in peace talks, demands release of NDFP consultants

The Kilusang Mayo Uno (KMU) supports the ongoing peace talks between the Government of the Philippines (GPH) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) as it is a venue where the Filipino workers and people can lay down our demands for social and economic reforms to the Aquino administration, especially now that the talks is set to proceed to the important agenda, the Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER).

We are deeply disturbed, however, that the Aquino government, while boasting of its “sincerity” in advancing the peace talks, is sabotaging the talks by its acts of insincerity, chief of which is its violations of the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). The JASIG, which was signed by both parties, provides immunity from arrest and detention to NDFP members, consultants and staff who are part of the NDFP negotiating team.

We condemn the government’s violation of the JASIG and demand the immediate release of NDFP members, consultants and staff who are part of the NDFP negotiating team but were arrested and detained by the military in violation of the said agreement.

We call on President Benigno “Noynoy” Aquino III to make his military walk his talk of being sincere in the peace negotiations. It seems that the top officials of the military, still reeling from the suicide of former AFP Chief-of-Staff Angelo Reyes and numerous allegations of corruption in its ranks, is trying to justify the AFP’s huge budget by arresting and detaining NDFP members, consultants and staff involved in the peace negotiations. They are trying to boost the morale of the military rank-and-file by trying to sweep under the rug Reyes’s suicide and allegations of corruption and by scoring “gains” at the expense of the peace negotiations and the search for long-term solutions to the country’s long-running social and economic problems.

We demand the immediate and unconditional release of Tirso Alcantara, an NDFP consultant who was illegally arrested by the military in Lucena City last January 5. While claiming that Alcantara is the top official of the New People’s Army in the Southern Tagalog region, the AFP is also claiming that he is not covered by the JASIG – contradictory claims that only the spin doctors of the AFP can make.

We demand the immediate and unconditional release of Allan Jazmines, an NDFP consultant who was illegally arrested by the combined forces of Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police last February 14 in Baliwag, Bulacan and currently detained at the PNP Custodial Center in Camp Crame. He is carrying JASIG documents of identification when he was arrested.

We also demand the immediate and unconditional release of Ericson Acosta, a former student leader at the University of the Philippines and editor of The Philippine Collegian, who was arrested last February 13 and is currently detained in Western Samar. His safety must be assured and his rights should be respected.

We also demand the immediate and unconditional release of all NDFP consultants who were arrested and detained by previous administrations, an end to all forms of political harassment and violation of human rights and of existing peace agreements between the two parties in the peace talks.

Reference Person: 
Elmer “Bong” Labog, KMU chairperson
Contact information: 
0908-1636597

Comments

#1 SINO ANG GUSTO, SINO ANG

SINO ANG GUSTO, SINO ANG AYAW NA SUMULONG AT MAGTAGUMPAY ANG PEACE TALK?

Sa pagsulong at pagpapatuloy ng Usapang Pangkapapayapaan, patuloy ding nalalantad ang dalawang pwersang magkatunggali hindi lang sa panig ng GPH at CPP-NDF, kung di sa panig ng mga pwersang gustong sumulong at magtagumpay ito at sa panig ng mga pwersang ayaw sumulong at magtagumpay ito.

Sino ang mga Pwersang Gustong Sumulong at Magtagumpay ang Peace Talk?

Bago pa man inumpisahan noong 1986 ang usapang pangkapayapaan, inilatag na ng magkabilang panig sa pagitan ng GPH at CPP-NDF sa pamamagitan ng kanilang exploratory at preliminary talks ang mga sentrong adyenda sa usapang pangkapayapaan. Hinati nila ito sa dalawang mayor na adyenda, ang non-substantive at ang substantive agenda.

Mula sa panahon ng Pamahalaang Cory Aquino, natapos at napirmahan lamang ang mga non-substantive agenda. Pinirmahan at pinagtibay ng magkabilang panig ang The Hague Declaration, Joint Agreement on Safety and Immunity Guaranty(JASIG) at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights ang International Humanitarian Law (CARHRIL), at ngayong taon lamang maitutuloy ang substantive agenda matapos ang dalawampu't limang taon ng paghihintay ng sambayanan.

Sa panig ng CPP-NDF, inilatag nila ang mga dahilan ng kanilang armadong rebolusyon laban sa pamahalaan, at inilatag din nila ang kanilang mga kahilingan na tinukoy nilang ugat ng armadong tunggalian at makapagpapatigil lamang dito. Pangunahin dito ang Tunay na Reporma sa Lupa para sa pinakamaraming Magsasaka, Tunay na Pambansang Industriyalisasyon, na magbibigay sigla sa Pambansang Ekonomya at Hanapbuhay sa mga Manggagawa, ang Constitutional, Economic at Political Reforms. Ito lamang makapagpapatigil sa kanilang armadong rebolusyon.

Sa panig ng pinakamaraming bilang na mga magsasaka at manggagawa at iba pang mamamayan, mahigpit na sinusuportahan nila ang mga kahilingang ito ng CPP-NDF dahil ito ay kanilang interes. Pinatunayan din ng mga magsasaka at manggagawa kahit sa panahon pa ni Andres Bonifacio, handa silang maglunsad ng armadong rebolusyon magkaroon lamang ng katuparan ang dantaon na suliranin nila para sa Tunay na Reporma sa Lupa, at ang kalayaan mula sa kamay ng kolonyalistang Espanyol. Sa kasalukuyan, mayorya ng armadong rebolusyonaryong pwersa ng CPP-NDF ay mga magsasaka at manggagawa, na nagpapatunay na handa silang maglunsad ng armadong rebolusyon kung walang kahihinatnan ang usapang pangkapayapaan. Kaya seryosong interes nila ang usapang pangkapapaan, dahil sentrong usapin dito ang kanilang mga kahilingan.

Sino ang Ayaw at Gustong Mabigo ang Usapang Pangkapayapaan?

Mula taong 1986 kung saan inumpisahan ang Usapang Pangkapayapaan, hindi na halos umusad ito sa loob ng 25 taon. Sa panahon ng Pamahalaang Cory Aquino, bagama't siya ang pinagsimulan nito, nabigo ang mga magsasaka na mapag-usapan at makuha ang Tunay na Reporma sa Lupa, bagkus, Huwad na Reporma sa Lupa ang ipinatupad ng Pamahalaang Cory Aquino(CARP) at iniligtas nito ang sarili nila Hacienda Luisita at malalawak na lupain ng mga Panginoong Maylupa. Ipinatikim din ng Pamahalaang Cory Aquino ang pinakamatinding atake sa Kilusang Magsasaka, ang Mendiola Massacre at ang pagwawasiwas ng Total War laban sa mga rebolusyonaryong pwersa.

Sa panahon ng Pamahalaang Ramos, bagama't ipinagpatuloy nito ang Usapang Pangkapayapaan, inilarga naman nito ang Neo-Liberal na patakarang dikta ng Imperyalistang US na inumpisahan ni Cory Aquino. Ang Pribatisasyon, Deregulasyon, Liberalisasyon, at ang De-Nasyunalisasyon ng pambansang ekonomya na nilalaman ng Neo-Liberalisasyon ay pagtataksil sa pambansang Soberanya at Kasarinlan ng ating bansa at kontra sa Tunay na Repormang Pang-Ekonomya at Pampulitika.

Maikli ang panahon ng Pamahalaang Estrada dahil napatalsik ito ng Ikalawang Pag-aalsang EDSA bunga ng maaga nitong pagbubuyangyang ng kabulukan at katiwalian. Nguni't, napirmahan sa panahon nito ang CARHRHIL Sa panahon ng Pasistang Rehimeng Arroyo, todo-todong nilabag at binalewla nito ang lahat ng mga napagkasunduan tulad ng The Hague Declaration, JASIG at ang CARHRIL. Sinabotahe at ginulo nito ang usapang pangkapayapaan at todo-largang ipinatupad ang dikta na Neo-Liberal na patakaran ng Imperyalistang US at inilunsad ang mas pinatinding Total War laban sa CPP-NDF sa pamamagitan ng Oplan Bantay Laya 1 at 2, na ugat ng paglabag sa mga karapatang pang-tao at extra-judicial killings ng ilang libong mga lider-manggagawa at magsasaka at militanteng lider.

Sa kasalukuyan, dahil sa malakas na panawagan at pagnanais ng mga mamamayan na ipagpatuloy ang Peace Talk, napilitan ang Pamahalaan ni P'Noy na ipagpatuloy ito.

Nguni't bago pa maipagpatuloy ito, umalingasaw at di na napigilan ang pagsambulat ng kabulukan at katiwalian sa AFP at PNP, mula sa pabaon at pasalubong hanggang sa pagkakadawit ng mga mismong opisyal nito sa sindikato ng Carnapper, Droga at Gambling Lord.
Bagsak ang kredibilidad, integridad at reputasyon ng AFP-PNP na pilit nilang ibinabangon. Nguni't dapat ding sariwain ang ibinulgar ng Grupong Magdalo ni Senador Trillianes, na dahilan din ng kanilang pag-aalburuto. Ayon sa kanila, direktang binibigyan ng Superbisyon ng yumaong Gen. Angelo Reyes at Ret. Gen. Victor Corpuz ang mga nangyayaring bombahan sa Mindanao, partikular ang Davao Airport at Saza Warf Bombing. Ayong din sa kanila, isinasagawa nila ito, upang bigyang katuwiran ang paghingi ng mas malaking badyet, na mapupunta lamang pala sa bulsa ng mga matataas na upisyal ng AFP-PNP.

May katotohanang isipin ngayon, na mas gusto ng AFP-PNP na magpatuloy ang armadong tunggalian at maglunsad ng Total War laban sa mga rebolusyonaryong pwersa, para bigyang katuwiran ang mas malaking badyet na batayan ng mas malaking korupsyon. Ang pag-aresto sa mga konsultant ng CPP-NDF tulad ni Tirso Alcantara, Alan Jazminez at iba pa at ang paglulunsad ng Civil-Military Operation(CMO) ay isang pananabotahe at panggugulo sa usapang pangkapayapaan dahil tinutulak nila ang CPP-NDF na umatras dito para magpatuloy ang armadong tunggalian, na pabor para sa pagpapatuloy ng kanila kabulukan at katiwalian.

Nguni't dapat ding silipin ang lihim at pailalim na maniobra ng Imperyalistang Estados Unidos. Labag sa kanilang interes na magtagumpay ang usapang pangkapayapaan, at lalong kontra sila dito dahilan sa pinagsisigawan nilang terorista ang CPP-NDF. Tutol silang magkaroon ng Tunay Repormang Pang-Ekonomya at Pampulitika sa bansa at lalo na ang manindigan tayo sa Soberanya at Kalayaan ng ating bansa. Mahalaga pa rin sa kanila ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas para sa kanilang estratehikong interes sa Asya. Kaya nagtatangka muli sila na magkaroon ng permanenteng istasyon sa ating bansa. Sa pamamagitan ng US Counter-Insurgency Guide at Oplan Bayanihan na sinusunod at ipinatutupad ng AFP-PNP na pinagtibay ng Pamahalaan ni P'Noy, mistulang pangunahing utusang robot at makinarya ng Imperyalistang US ang AFP-PNP at mismong Pamahalaan ni P'Noy, para isabotahe, guluhin at ilihis ang usapang pangkapayapaan para sa layuning hindi ito magtagumpay.

Seryoso at matindi ang pagnanais ng mga mamamayan na magpatuloy at magtagumpay ang usapang pangkapayapaan, para maipatupad ang kanilang mga batayan at lehitimong kahilingan. Tunay na Reporma sa Lupa para sa nakakaraming magsasaka, Pambansang Industriyalisasyon para ikabubuti ng pambansang Ekonomya at kasiguran sa trabaho ng mga mangagawa, at ang tunay na paninindigan natin sa Soberanya at Kalayaan ng bansa sa kontrol ng Imperyalistang US.

Sa panig ng mga Despotikong Panginoong Maylupa tutol sila sa Tunay na Reporma sa Lupa. Ayaw sa Pambansa at Makabayang Industriyalisasyon ng mga Dambuhalang Lokal at Dayuhang Korporasyon. Tutol sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan ang AFP-PNP na magwawakas din ng batayan ng kanilang kabulukan at katiwalian. At lalong pailaim na nagmamaniobra ang Imperyalistang US para isabotahe at guluhin ang usapang pangkapayapaan, dahilan sa estratehikong interes nila ang Pilipinas para sa estratehikong interes nila sa buong Asya.

Mapagpasya ang mobilisasyon at pagpapakilos sa malawak na sambayanan. Sila ang magtatakda ng tagumpay ng kanilang mga lehitimong kahilingan. Sila ang maglalantad ng mga pwersang gustong sumabotahe, gumulo, mabigo ang usapang pangkapayapaan.

Sa panig ng Pamahalaan ni P'Noy, magka-mali siya kung hindi n'ya seseryusohin ang usapang pangkapayapaan. Itutulak n'ya lamang sa armadong rebolusyon ang malawak na mamamayan kung hindi siya magiging tapat sa paglutas ng armadong tunggalian. Sariwa pa ang aral at mensahe ng pag-aalsa ng sambayanang Tunisia at Egypt, at mayaman ang karanasan ng sambayanang Pilipino sa matagumpay na paglulunsad nila ng EDSA 1 at 2. Dapat ding magdalawang isip ang mga pwersang pasista at militarista sa Pamahalaang P'Noy, dahilan sa tiyak na dadamputin lamang sila sa basurahan ng kasaysayan.

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments