Skip to main content

esperon

Ilitaw sina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan! Parusahan sina Palparan, Esperon at Arroyo!

Sa ika-limang anibersaryo ng pagdukot kina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan, patuloy naming isinisigaw ang aming mga panawagan: Ilitaw sina Karen at Sherlyn! Katarungan para sa kanila at kanilang pamilya! Parusahan ang mga maysala sa pagdukot sa kanila at sa napakarami pang aktibista!