Skip to main content

Dagdag presyo sa langis at SLEX: doble sagasa sa masa, doble kita sa kapitalista – KMU

“Sa rumaratsadang pagtaas ng presyo ng langis, at sa nakaambang halos 300 porsyentong dagdag singil sa SLEX, doble-dobleng pahirap ang sumasagasa ngayon sa mga mamamayan,” ayon sa Kilusang Mayo Uno.

“Siyam na taon na ngang pinahirapan ni Gloria ang mamamayan, grabe pa ang hagupit ng mga pinakahuling trip niya ngayon,” ani Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng KMU.

Sa P1.98 hanggang P5.92 kada kilometrong dagdag singil na ipapataw sa SLEX mula Hunyo 30, lalaki ng hanggang P2.37 milyon kada araw ang pwedeng kitain – at kurakutin – ng tollway operator at gobyerno mula sa dagdag singil. Lampas doble ito mula sa dating P906,000 average na kita kada araw. Binatay ng KMU ang komputasyon sa 200,000 average na sasakyang dumadaan sa SLEX araw-araw.

Sa bawat piso namang ng dagdag-singil sa gasolina, kagaya ng ginawa na naman ngayong araw, aabot sa P22.22 milyon ang madadagdag sa tubo ng oil companies bawat araw. Malilikom nila ito mula sa 427,000 jeepney, 582,000 tricycle, at 708,000 bangkang pangisda na bumibyahe araw-araw.

“Malinaw na malalaking korporasyon ng langis at korupsyon ng gubyerno lang patutunguhan ng mga ito,” ani Labog.

“Malalaking negosyante rin ang nagpuhunan ng malaki sa pagkapanalo ni Noynoy Aquino noong kampanya. Kaya naman hamon ngayon sa kanya kung paano babanggain ang ragasa ng epekto ng mas matataas ng presyo ng langis at daanan.

“Paano makikita ng mamamayan ang daang matuwid na pangako niya kung lagi kaming nababagahe sa araw-araw naming biyahe?” dagdag ni Labog.

 

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU chairperson
Contact information: 
0908-163-6597

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments