Skip to main content

Boto para sa partylist, ‘grabeng lumobo’ nang mahigit 9M – KMU

“Grabeng lumobo” ang bilang ng boto para sa mga partylist nang mahigit siyam (9) na milyon kumpara sa tinatanaw (projected) na bilang ng boto, bago pa man mabilang ang lahat ng election returns (ERs), ayon sa sentrong unyong Kilusang Mayo Uno, kasabay ng paglalahad ng matinding pagdududa sa nagaganap ngayong bilangan ng boto.

Ipinapakita ng partial count sa boto (89.37% ng mga ERs) nitong 9:40 ng umaga na 26,915,634 ang bilang ng boto para sa mga partylist – na napaka-kwestyunable sa harap ng mababang partylist awareness ng mga Pilipino at ng malawakang disenfranchisement ng mga botante.

“Dahil nasa 42% lang ang partylist awareness, pwede nating sabihing 21 milyon lang sa 50 milyong rehistradong botante ang boboto para sa kahit anong partylist. Pagkatapos, sinabi mismo ng Comelec na nasa walong (8) milyon sa maksimum ang mga botanteng na-disenfranchise. Ibig sabihin, 17.64 milyon lang dapat ang boto para sa partylist,” paliwanag ni Elmer “Bong” Labog, chairperson ng KMU. 

“Paano nangyaring mayroon nang 26.9 milyong boto para sa mga partylist? Posibleng pinalobo nang husto ang boto para sa mga partylist. Makukwestyon tuloy ngayon ang mga deklarasyon tungkol sa ‘malinis at matagumpay na eleksyon’,” dagdag ni Labog.

Pinansin din ng KMU ang napakalaking diperensya sa partylist awareness dalawang linggo bago ang halalan (42% ayon sa sarbey ng Pulse Asia) at ang nakita sa huling partial count – 82% partylist awareness. Nakuha ito ng grupo sa pagkumpara ng kabuuang boto para sa presidente (32.84 milyon) at ng boto para sa partylist (26.9 milyon).

“Paano ipapaliwanag ng Comelec at Smartmatic ang sobra-sobrang boto, na umaabot sa siyam (9) na milyon sa minimum? Hindi pwedeng resulta lang ito ng maliliit na pagkakamali. Pwedeng magturo ito sa mas malaking iskema ng pandaraya sa eleksyon,” sabi ni Labog.

Sabi ng KMU, dapat kagyat na magpaliwanag ang Comelec at Smartmatic sa tila hokus-pokus sa pagbilang ng boto para sa party-list, dahil nagdudulot din ito ng pagdududa sa bilangan para sa ibang posisyon at sa buong prosesong elektoral mismo.

“Hindi pwedeng basta na lang tanggapin ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino ang engrandeng panlolokong ito. Dapat maghanda ang Comelec at Smartmatic para sa protesta sa mga darating na araw,” babala ni Labog.

Partylist ni Gloria

“Ang lumalabas sa huling bilangan sa partylist, magkakaroon ng tig-iisang pwesto sa Kongreso ang maraming partylist ni Gloria. Ibig sabihin, itong posibleng pandaraya sa eleksyon, gagawin nitong makapangyarihan si Gloria sa susunod na administrasyon,”

“Patunay lang ito na bagamat sumunod si Gloria sa dikta ng US para sa isang ‘mapayapang pagpasa ng kapangyarihan,’ ginagawa pa rin niya ang lahat para manatiling makapangyarihan at magkaroon ng impluwensya – para protektahan ang sarili sa paghahabla at para patuloy na makapagtulak ng interes ng US sa Kongreso at gobyerno,” pagtatapos ni Labog.

 

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU chairperson
Contact information: 
0908-163-6597 / 0919-416-3451

Comments

#1 in the light of the above,

in the light of the above, we should also ask abs-cbn and asia pulse to conduct exit survey to check the veracity of the said party list result.

they did this already in the result of the president, vice-presidents and senators canvasing.

thanks and regards,
manny

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments