Skip to main content

Metro-wide noise barrage, babati kay Gloria sa ika-63 kaarawan

Malawakang noise barrage sa buong Kamaynilaan ang babati sa pangulo sa kanyang kaarawan sa Abril 5 bilang “Babay-Day,” hindi pa-birthday, ng masa sa kanya, ayon sa Anakpawis Partylist at Kilusang Mayo Uno.

At bago pa man mag-anunsyo ang pangulo ng kanyang kaarawan, inanunsyo na ngayong araw ng mga lider ng mga manggagawa at maralitang taga-lungsod sa mga kababayan sa Nepa Q-mart ang kaarawan ng pangulo para itambol ang magaganap na maingay na pagbati.

“Sa Abril 5, birthday ni Gloria, Babay Day ng masa para sa kanya. Sa pamamagitan ng ingay, sabihin natin kay Gloria: ba-bye!” ani Nenita “Nitz” Gonzaga, bise-presidente para sa kababaihan ng KMU.

Aniya, maaring bumusina, paingayin ang cellphone, sumigaw o kalampagin ang kaldero sa mismong kaarawan ni Arroyo mula 4:00 hanggang 5:00 ng hapon bilang paghiling ng kanyang pagbaba sa pwesto sa Hunyo 30.

“Hindi maligayang bati ang ipaparining ng mga mamamayan, kundi daing at galit. Hindi papuri, kundi paghiling ng pag-alis. Sa kahit anong paraan, iparinig natin ang ating mensahe sa Malakanyang: huling birthday mo na dyan Gloria sa kaitaasan!” dagdag niya.

Sinabi ni Gonzaga na sa harap ng mga taktika ni Arroyo para manatili sa poder tulad ng pagpili ng “midnight chief justice” at pagsabotahe sa automated elections, higit na kailangang iparinig sa pangulo na titiyakin ng sambayan na huling kaarawan na niya sa Palasyo.

Magaganap ang koordinadong noise barrage sa Lunes sa Novaliches Bayan, Litex, Commonwealth Luzon, Kalentong, Plaza Hernandez, Marikina Sports Complex at sa Trabajo Market.

Bukod sa pag-iingay, ihahatid din ang isang engrandeng farewell gift para kay Gloria mula sa Trabajo Market tungong Malakanyang. Lalamanin ng regalo ang pinaka-espesyal na handog kay Arroyo ng mga manggagawa at mamamayan, na siyang biktima ng samu’t saring krimen ng rehimen.

“Siguradong no-proc ang birthday wish ni Gng. Arroyo. Ang wish ng masa sa birthday niya, no more! Tama na ang mga pakana! Harapin mo ang mga kaso at parusa!” ani Gonzaga.

 

Reference Person: 
Nenita “Nitz” Gonzaga, KMU Vice president for Women
Contact information: 
0928-279-4241

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments