Skip to main content

Caravan ng isang libo patungong Luisita sa Lunes Lupa at katarungan para sa mabubukid ng Luisita! – Anakpawis

Inanunsyo ngayon ng Anakpawis Partylist, pinakamalaking partylist ng mga manggagawa, magsasaka at maralitang-lungsod sa isang press conference sa Quezon City ang “Lakbayan ng Anakpawis para sa Lupa at Katarungan” – caravan ng mga mamamayan patungong Hacienda Luisita, Tarlac sa Lunes para markahan ang ikalimang anibersaryo ng pagmasaker sa pitong nagwelgang magbubukid.

Noong Nob. 16, 2004, brutal na dinahas ng pulisya at militar ang mga nagwelgang magsasaka at manggagawang bukid ng hacienda na nagprotesta sa miserableng take-home pay na P9.50 kada araw at pagtanggal sa trabaho ng mahigit 300 manggagawa na bahagi ng union-busting.

Rurok ang caravan ng mga aktibidad ng iba’t ibang organisasyon gaya ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), Kilusang Mayo Uno (KMU), Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, at Anakpawis Partylist para gunitain ang nasabing okasyon.

“Handang-handa na kami,” sabi ni Rep. Rafael “Paeng” Mariano, unang nominado ng Anakpawis para sa eleksyong 2010 at tagapangulo ng KMP.

“Mahigit 1,000 katao galing sa National Capital Region at mga karatig-probinsya ang maglalakbay patungong Luisita para makiisa sa mga magbubukid doon. Sasalubungin kami ng mahigit 1,000 katao galing hacienda para sa isang programa. Ang mga pamilya ng mga namatay noong 2004 ang nasa unahan,” dagdag niya.

Sa panig niya, ipinahayag ni Rep. Joel Maglunsod, ikalawang nominado ng Anakpawis sa darating na eleksyon at dating pangkalahatang kalihim ng KMU, ang mga panawagan ng Lakbayan.

“Limang taon pagkatapos ng masaker, mayroon kaming tatlong pangunahing panawagan. Una, ipamahagi na ang lupa ngayon! Ikalawa, katarungan para sa mga biktima ng masaker at extra-judicial killings! At ikatlo, ibasura ang Assumption of Jurisdiction (AJ)!” aniya.

Sabi ni Maglunsod, dapat nang ibasura ang Stock Distribution Option, iskemang ipinatupad ng mga may-ari ng hacienda, para mapag-arian na ng mga magbubukid ang lupa. Aniya, limang taon matapos ang masaker, wala gaanong iniusad ang mga kasong isinampa laban sa mga may pananagutan sa insidente.

Aniya pa, ang AJ na inilabas ni dating DOLE Secretary Patricia Sto. Tomas ang nagsilbing “lisensya para pumatay” ng mga militar at pulis na ipinadala sa welga.

Samantala, sinabi ni Randall Echanis – ikatlong nominado ng Anakpawis, deputy secretary-general ng KMP, at sinampahan ng gawa-gawang mga kaso – na bukod sa pitong napatay sa masaker, marami pang lider at tagasuporta ng welga ang pinagbabaril ilang buwan pagkatapos.

“Lampas pa ang brutalidad sa mga magbubukid ng Luisita sa mismong hacienda at noong Nob. 16, 2004. Panawagan din namin ang katarungan para sa kanila,” sabi ni Echanis. Binanggit niya ang kaso ng lider-unyong si Ric Ramos, obispo ng Iglesia Filipina Independiente na si Alberto Ramento, konsehal ng Tarlac City na si Abel Ladera, lider-manggagawang si Tirso Cruz, at iba pa.  ###

Reference Person: 
Rep. Rafael “Paeng” Mariano, Anakpawis Partylist
Contact information: 
09209507361

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments