Skip to main content

KMU kay Gloria: Huwag gawing panangga si Neri, harapin mo ang mga kaso

Tinuligsa ng Kilusang Mayo Uno ang utos ng Malakanyang na suspendihin si Romulo Neri sa Social Security System dahil sa desisyon ng Ombudsman sa $329-milyong anomalya sa NBN-ZTE. Hindi dapat gawing panangga ni Gloria si Neri para iligtas ang sarili sa mga kaso at pagkondena ng publiko, sabi nito.
 
Sabi ng KMU, muling ipinapakita ng desisyon, na nagpapawalang-sala sa First Couple, ang “rule of the Arroyos” sa bansa, at ang kawalan ng “rule of law.”

 “Alam ng Malakanyang na hindi ito basta-basta makakapaghugas-kamay, kaya kailangan nitong magmukhang isinasakripisyo si Neri sa batas,” sabi ni Elmer “Bong” Labog, tagapangulo ng KMU.
 “Kasabay nito, sa pagkaso kay Neri, bagamat tinanggihan niya ang suhol, binabantaan din siya ng Malakanyang: mas marami pang kaso ang isasampa kapag sinabi mo ang alam mo,” sabi pa niya.

Sinabi pa ni Labog na hindi dapat magdiwang ang First Couple sa desisyon, dahil “matagal nang alam ng mga manggagawa at mamamayan na sangkot sila sa anomalya bilang utak nito.”

“Ipinapakita lang ng desisyon ng Ombudsman na hindi ito apolitikal, todong kumikiling ito, naglilingkod sa interes ng mga Arroyo, at handang isakripisyo ang paghahari ng batas sa altar ng pananatili ni Gng. Arroyo sa pwesto,” sabi ni Labog.

Hinamon ng KMU si Neri na sabihin ang totoo at magbigay ng ebidensyang tutulong na makulong ang mga Arroyo.

“Sana naman, isantabi na ni Neri ang tindig niyang walang gulugod at duwag at sabihin ang totoo. Gusto ba niyang maitala sa kasaysayan na naging tapat kay Gng. Arroyo sa kabila ng pambababoy sa kanya? Hanggang kailan siya magpapagamit?” tanong ni Labog. 

Sinabi rin ni Labog na dapat maghanda ang mga Arroyo sa mas maraming bagyo ng protesta kahit magtatapos na ang termino ni Gng. Arroyo.

 “Ilang buwan bago magtapos ang termino niya, hinahabul-habol pa rin si Gng. Arroyo ng mga eskandalo, luma at bago. Natural: Inaani lang nito ang itinanim nito.

 “Hahabul-habulin din si Gng. Arroyo ng determinadong paglaban ng mga manggagawa at mamamayan hanggang bumaba siya – sa 2010 man o lampas dito. Binabangungot siya siguro dahil babala ito ng mga kasong haharapin niya sa malapit na hinaharap,” sabi ni Labog. ###

Reference Person: 
Elmer "Bong" Labog, KMU Chairperson
Contact information: 
0929-629-3234

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <b> <address> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul> <tr>

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Recent comments